Regulamin serwisu filmus.pl

I. Korzystanie z serwisu

 1. Rejestracja w serwisie oraz korzystanie z niego jest bezpłatne
 2. Użytkownik może korzystać tylko z jednego zarejestrowanego konta.
 3. Zabronione jest przekazywanie konta innym użytkownikom serwisu.

II. Komentowanie filmów

 1. Zabrania się komentowania filmów w sposób wulgarny oraz obraźliwy
 2. Komentarze do filmów powinny być rozwinięte. Komentarze będące nie zawierajace merytorycznej wartości (np: fajny film, średni, lipa) zostaną usunięte.

III. Zgłaszanie filmów oraz zmiana opisów

 1. Zabrania się dodawania treści, które mogły by naruszać prawa autorskie.
 2. Opis filmu może być opisem własnym lub opisem dystrybutora/producenta
 3. Opis własny nie może być łudząco podobny do opisów znajdujących się w internecie.

IV. Korzystanie z forum dyskusyjnego

 1. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na forum dyskusyjnym. Zawartość treśći każdego postu wyraża poglądy jego autora a nie administratora serwisu
 2. Zabrania się umieszczania na forum treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych materiałów, które mogą być sprzeczne z prawem.
 3. Umieszczanie treści niezgonych z regulaminem może wiązać się z trwałym usunięciem konta użytkownika oraz powiadomieniem odpowiednich władz.
 4. Administrator serwisu ma prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku lub postu w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba
 5. Informacje umieszczane na forum nie będą podawane żadnym osobom ani podmiotom trzecim bez zgody użytkownika, jednakże administrator nie będzie obarczony odpowiedzialnością za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania tych danych.

V. Rejestracja oraz obsługa konta

 1. Użytkownik rejestrujący się w serwisie zobowiązany jest do podania prawdziwych danych
 2. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizowania swoich danych w profilu
 3. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych Administrator serwisu może wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości lub zablokować konto.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w filmus.pl. Filmus.pl przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, przedstawioną w Załączniku Nr 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Zrealizowanie procedury rejestracji oraz aktywacji w Filmus.pl, której skutkiem jest założenie i uruchomienie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który: - zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,
  - wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu,
  - potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym,
  - wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach w skrzynce filmus.pl, przerwach technicznych w działaniu filmus.pl, wydarzeniach w portalu filmus.pl, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.

VI. Organizowanie konkursów

 1. Organizatorem konkursu jest portal filmus.pl
 2. Jeśli wypełnisz formularz wielokrotnie ważna będzie ostatnia odpowiedź.
 3. Informacje o zwycięzcach konkursu zostaną podane na stronach portalu filmus.pl w ciągu 7 dni od momentu zakończenia konkursu na stronach portalu filmus.pl.
 4. Aby otrzymać nagrodę zwycięzca jest zobowiązany przesłać za pomocą e-maila na adres kontakt@filmus.pl swoje dane korespondencyjne nie później niż 30 dni od daty utrzymania informacji o wygranej. Po przekroczeniu tego terminu nagroda przepada
 5. Nagrody zostaną wysłane pocztą po otrzymaniu wszystkich danych od zycięzców konkursu
 6. Nagrody nie podlegają zamianie na inne niż przewidziane w konkursie lub na ich równowartość pieniężną.
Polecamy